Rola Zielonej Energii W Walce Ze Zmianami Klimatycznymi